Hvorfor skal lejerne i almene boliger ikke have en bedre bolig?

 

 

Det er med stor glæde at høre, der nu sker noget med en boligpakke på det almene boligområde.
Lejernes LO kan støtte op om at alle lejer skal have en god og sund bolig, det er helt afgørende for at man kan leve et ordentligt og tryg liv.
Ved at ændre på planloven så kan kommunerne fremover sikre billige lejeboliger, og det får bl.a.  betydning for de mange lejeboliger der findes i Horsens. Et rigtigt godt initiativ fra Regeringens side.


Hvad betyder det så ja ganske enkelt, at ikke kun far og mor, der jo betaler huslejen, men også deres børn, får bedre betingelser. De skal ikke bekymre sig om utætte vinduer i lejligheden, eller et utidssvarende køkken med energislugende hvidevarer. Nu er det ikke kun boligejerne, der får ’ret til et fedt køkken’, som opsvingssloganet lød i opsvings-årene. Nu vil det gavne rigtigt mange.

 

Der er fra Christiansborgs side sikret en samlet investering på 37 milliarder kroner i den almene sektor. Ja det er rigtig mange penge, og det vil kunne mærkes i boligområderne, hvor man ikke bare vil mærke et fysisk løft til nedslidte boligområder, men også nutidssvarende og energieffektive boliger til gavn for miljøet og lejernes økonomi i form af lavere varmeregning.

 

Desuden bliver det boligsociale arbejde sikret. Det er med til at skabe tryghed og trivsel for beboerne i boligområder kan være godt. Lejernes LO Horsens finder det ærgerligt, at partiet Venstre har valgt at stå uden for den seneste boligaftale. Man kan undres over, hvorfor Venstre ikke synes at de almene boliger skal have et løft? Hvad mon grunden har været til det?

 

Horsens Kommune kan bl.a. nu fremover kræve, at hver fjerde bolig er en almen bolig, når der bygges nyt. Samtidig får alle kommunerne mulighed for at give støtte til alment boligbyggeri på dyre grunde, så boligen bliver til at betale for den brede befolkning så som specialarbejderen, politibetjenten og skolelæreren m.v. Nu må vi så se, om der sker noget på området.