Hvordan gik 2020 – trods corona?
Sådan kan det gå for en udlejer som prøver at bruger alle midler for at få lejer ud.

 

 

Det hele begyndte med at ejendommens vedligeholdelse ikke blev udført og som medførte at der opstod store problemer med fugt / skimmelsvamp i lejemålet. For at beskrive sagen kort så blev der sidste år tilsendt kommunen besked om at få foretaget en besigtigelse og tage prøver af skimmelsvampen,således at man kan se hvilken typer der er tale om og hvad der efterfølgende skal ske.

Ups Ups
Det der skete fra kommunen side - ja det de bad om var foto af lejemålet for at danne sig et indtryk og det fik de så.
Efter det så skrev de at der var tale om ”rengøring” og når det var gjort så kunne lejeren og LLO vende tilbage.
Situationen er på det tidspunkt at vand løber ned i lejerens seng utæt tag og videre ned i køkkenet således, at lejeren ikke kan bruge det og slet ikke foretage madlavning.
Da der slet ikke var tale om nogen form for ”rengøring” og at kommunen ikke ville se de forhold der er på ejendommen ja så vendte vi i stedet sagen og indbringerden for huslejenævnet. Der kom en afgørelse som klart og tydelig siger at der er tale om mangler. Der blevet givet et påbud med en tidsfrist for at få det udført.
Da udlejer ikke ville lave det arbejde, indbragte vi sagen til Grundejernes Investeringsfond (GI) og herefter kom de ind og så på de horible forhold og efterfølgende påbegyndte arbejdet.
Tiden går og går men selvom kommunen intet foretager sig på baggrund heraf – siden 2019 så har de først her i december (2020) set efter på den sag som lå og givet os et svar på om vi stadigvæk har en sag?
For at det ikke skal være løgn så sendte udlejer gennem sin advokat en opsigelse af lejemålet og her skulle lejeren og LLO så på banen igen med fuld kraft.
Ja sagen gik i fogedretten og LLO deltog. Her fik udlejer ikke medhold da udlejer ikke havde anket sagen som var afgjort i Huslejenævnet.
GI fik således færdiggjort arbejde på udlejers regning således, at lejeren nu kunne bruge sit lejemål optimalt.

Ups Ups

Ja sagen var slet ikke færdig med det nej så kom der gennem en advokat en opsigelse på grund af en byggetilladelse om nedrivning af huset som der var søgt om fra kommunen.
Her har hverken udlejer eller advokaten læst hvad det indebærer når en bygning skal rives ned.
Det er således, at når der er et lejemål i bygningen så kan der ikke gives en tilladelse.
Efter vores opfattelse så har udlejer brugt alle middel og chikane for at gøre livet surt for lejeren.

Ups


Tænkt engang at bruge penge for at bringe forholdene i orden og ja så endda bruge en advokat kun for at true lejeren ja ud skulle lejeren!
Det er blot en sag som vi har brugt rigtigt meget tid på men trods alt indtil nu er vort medlem tryg ved vores hjælp og også selvom der er gået rigtigt meget tid.
Såfremt der sker mere i denne sag så vil vi følge op på den og bringe det videre til vores medlemmer.