Hvem har tænkt sig at bo hos HBR Ejendomme ApS?

Sådan går det når udlænding bliver udnyttet af udlejer.
Ja, vi oplever de mest mærkelige sager for de lejer, der har haft et lejemål og har valgt at fraflytte.
Der kan gå flere år før lejerne får sit tilgodehavende d.v.s. sit depositum.
Vi kan blot nævne et par eks. F.eks. 2009 flyttede en lejer, og først i 2012 blev sagen så endelig afsluttet, trods det at lejeren havde ret.
Et andet eks. er, når udlændingen vil leje et lejemål hos denne udlejer, så går det helt galt for lejerne. Vi skal her kort beskrive en oplevelse, hvor galt det kan gå, når man ikke har kendskab til den danske lov – lejeloven – og så udnytter HBR Ejendomme situationen, og lejerne bliver gang på gang snydt.
Denne udlejer har flere ejendomme i Horsens, skal blot nævne Skolegade 14, Lille Nygade 10 og Smedegade 16, som vi må fraråde at tage et lejemål i. Har du kendskab til andre så kontakt os.
Noget helt andet er, at denne udlejer vedligeholder sine ejendomme mere eller mindre godt. De står i en sådan tilstand at det simpelthen er forkasteligt, de skulle ses. Vi må sige, at når der er tale om udlejning, så finder de sig i næste alt (udlændinge), blot de har noget at bo i.
I en sag som omfattede Smedegade 16 i Horsens, hvor nogle polakker havde lejet sig ind. Huslejen var 9.325 kr. pr. måned.
Da vi i sagen kunne se, at der var indgået en lejekontrakt med én polak, før de andre flyttede ind.

Det fremgår så af den nye lejekontrakt, at der nu er 6 personer, som er lejere. Der bliver afholdt et syn – men vi kan ikke se noget skriftligt på det. Vi må derfor sige, at det er ulovligt, det der her er foregået. Trods det at Lejernes LO har sendt det skriftligt til udlejer, har denne ikke villet besvare noget til os.. Polakkerne afholder således et møde i lejligheden, hvorpå der bliver udfærdiget et stykke papir på dansk, som de skulle underskrive. Da de ikke var klar hvad der stod – kan ikke dansk – blev de truet til at skrive under på et stykke papir.
Det fremgår blot, hvad der skulle laves, når de var fraflyttet, og da den ene tidligere lejer stadigvæk var blandt lejerne, kunne denne oplyse os om, at der ved det nye lejemål, intet var lavet ej heller tale om nyistandsat. De fik efterfølgende at vide at det ville koste 82.000 kr. for at istandsætte lejemålet.     

Da polakkerne ikke ville betale – kontaktede HBR Ejendomme ApS så deres arbejdsplads, som er Danish Crown. Ja tænk engang, så forlangte udlejer gennem en arbejdsleder, at betalingen skulle ske. Så de blev truet med både det ene og det andet, at såfremt det ikke skete, ville det få følger.
Lejernes LO skal blot sige, hvilken rettighed har en udlejer til at gå til en arbejdsplads for at true med at få sine penge? Polakkerne var så bange for at miste deres arbejde, at de valgte at betale og ville således ikke gøre mere ved den sag.

Den trafik må stoppe. Lejernes LO er simpelthen godt rystet over at HBR Ejendomme ApS benytter denne slags metoder. Der er overhovedet ikke nogen lov der siger, at en udlejer kan benytte sig på den måde. Så alt i alt er det på tide at denne udlejer bliver boycottet.