Lejerne skal ikke holde sig tilbage….


Når man som lejer fraflytter sit lejemål, og står i den situation at man ikke kan få sit depositum tilbage, så skal man ikke opgive. Lejernes LO har med en sag, helt nøjagtig Østergade 8, Tørring fået en udlejer på krogen.
Vi skal meget kort beskrive sagen, idet den er meget interessant på baggrund af at mange lejere, når de flytter, får udbetalt sit indbetalte depositum.
I denne sag vil udlejer ikke udbetale, og sagen blev indbragt for Huslejenævnet, som gav lejer medhold. Der var ikke kun tale om et depositum, men også at udlejer havde opkrævet et beløb til renovation, hvilket udlejer ikke måtte.
Sagen gik så sin gang. Videre til advokat og udlejer ville forsat ikke betale, og det betød at advokaten udtog en tvangsauktion over ejendom, det vil sige at denne gjorde udlæg i det beløb som lejeren havde til gode.
Ejendommen blev herefter solgt på tvangsauktion, og lejeren fik sit beløb.
Og hvad kan man så lære af denne sag!
Som lejer skal man aldrig opgive at få sit depositum, og for den skyld også andre pengekrav mod en udlejer, idet der altid er råd for det. Her i denne sag mistede udlejer sin ejendom og vort medlem fik sin ret. Tænk lige over det, hvis du kommer i samme situation.