Forbundets Kongres blev afholdt på Hotel OPUS i Horsens

Her blev Jan Holm Jensen, Lejernes LO Horsens afdeling genvalgt til Forretningsudvalget. Ligeledes blev Gitte Larsen LLO Horsens genvalgt til revisor begge for de kommende 3 år.


Kongressen blev åbnet af Borgmester Peter Sørensen og afdelingen havde 3 delegeret samt Jan Holm Jensen, som var i Forretningsudvalget den seneste periode.
Der er forbindelse med kongressen blevet oprettet en nye hjemmeside fra Forbundet som alle naturligvis kan gå ind og læse.
Vi vil senere bidrage med noget fra den afholdte Kongres som for anden gang blev afholdt i Horsens.