Sådan kommer kommunen af med ejendomme i Horsens.

Ups


Lejernes LO oplever gang på gang hvordan man politisk tager tiltag, som ikke ligefrem er hverken køn eller økonomiske forsvarlig?
I en lang række ejendommen på adressen Rylevej har der gennem mange år været lejligheder som var til stor nytte for lejerne.

 

Ups Ups


Så oplever vi at der gik spekulation i det fra kommunens side.
På ejendommens vedligeholdelseskonto stod der ret mange penge, men dem havde kommunen valgt ikke at bruge dem på ejendommen, i stedet for så lader de ejendommene forfalde. Beløbet som lejerne havde indbetalt (var deres penge) gik så til dem der skulle forhandle med kommunen. Vældig interessant og gik den så gik den.

 

Ups


Disse ejendomme var gennem årene ikke blevet vedligeholdt – hvorfor ja det kunne hverken vi eller lejerne ikke forstå – lejerne betalte husleje og imedens stod boligerne og forfalde.
Der skal så opføres ny boliger på stedet, og så gik problemerne væk fra kommunen. Godt gået men det har været helt galt, kommunen kan ikke ligefrem betegnes som lejer venlig!