Tomme lejligheder forstætter med fuld styrke.


Lejernes LO holder til stadighed øje med tomme lejligheder i Horsens. Der bliver flere og flere tomme lejligheder og hvad årsagen er hertil må være et bud.
Det kan være at flere og flere lejere vælger at flytte i det almene boligbyggeri. Der bygges nye boliger og det er til en pris, som lejerne ofte skal betale det samme for, som i private udlejningsboliger.
Så hvem vil bo i de ejendomme, som i øvrigt ofte bliver forsømt, det kan tydeligt ses at der spares på udvendig vedligeholdelse, og for ikke at glemme at opgange ser forfærdelige ud.
Lejernes LO oplever stadigvæk at lejligheder har stået tomme i årevis, og der er ikke nogen, der kontrollerer det – i lejeloven er det præciseret at et lejemål, der står tom i mere end 6 uger skal udlejeren anmelde det til kommunen. Det bliver ikke opfyldt og kommunen gør heller ikke noget ved det. Nå men der sker nok heller ikke mere i en sådan sag, hvem skulle tro at kommunen ikke lever op til loven!

Her står en hel ejendom tom. Amaleigade, Horsens.
”Her er endnu en ejendom som har stået tom gennem mange år og der er her tale om både lejligheder og butikker. Hvad stille man op fra kommunens side?
Ikke kun at det at de står tomme, men se også forfærdelig ud med ukrudt – nok den værste i byen?
Har du set nogle lejligheder der har stået tom eller ejendommen så kontakt os meget gerne. ”

 

Udlejer er nu fraflyttet !

 


Her har vi taget en ejendom i Strandgade, som står tom, og et andet sted så taler det for sig selv at opgangen trænger til at blive lavet – kunne du tænke dig at din opgang så sådan ud?


Det er ikke sidste gang vi skriver om dette – mon ikke - er vores gæt.

Endnu en hel ejendom står lejeligheder tom.