b o l i g s p e kul at i o n                                                Af Kjeld Hammer Foto: James Arbøl

IB SKAL FRYSES UD

Har hverken varme eller lys. Udlejer forbyder el-installatøren at reparere installationerne.
Endnu en artikel fra vores medlemsblad "Vi Lejere fra 2004"

 

Ib Johnsen er et let offer. Den 51-årige invalidepensionist kaster sig ikke ud i konflikter. Ord på papir er ikke hans stærkeste side og slet ikke paragraffer i en kontrakt.
Hans nærmeste er dyrene: tre velholdte heste, en gris og en ged. Men siden februar har han ikke haft strøm i sit hus, fordi hans udlejer forbyder den lokale installatør at reparere de elektriske installationer og i stedet vil have ham ud. Resultat: Ingen varme, intet lys, ingen mad i køleskab og fryser, ingen strøm på komfuret.
I stedet må Ib cykle til et cafeteria i Hedensted (4 km) eller Horsens (15 km) for at spise. I al slags vejr og vind. En petroleumslampe, stearinlys og en lommelygte udgør oplysningen efter mørkets frembrud. Hvordan han selv holder varmen? "Jeg har før klaret mig i 14 graders frost. Han kan ikke slå en gammel viking ihjel".

Her et billede af udlejers bolig.

345.000 kr. på 9 år

Han er Ib’s udlejer, automekaniker Poul Erik Vandel, der bor et par kilometer derfra. I 9 år har han udlejet et nedrivningsmodent 124 år gammelt landhus med stald og mark i den lille landsby Spettrup i Hedensted Kommune til Ib, som troligt har betalt 3.200 kr. pr. måned. Det svarer til en årlig leje af 605 kr. pr. kvm. for det 63kvm. store hus. Til sammenligning koster en nybygget lejlighed i en almen boligorganisation omkring 700 kr. pr. kvadratmeter om året.
Til overflod blev huslejen på et tidspunkt hævet med 400 kr., så den nu er 3.600 kr. pr. måned - eller 685 kr. pr. kvm. årligt.
Forhøjelsen skete uden varsel. På denne måde har Vandel over en 9-årig periode modtaget mindst 345.000 kr. Derudover har Ib betalt både vandforbrug og vandafgift, el og olie.
Iflg. den nyeste ejendomsvurdering fra Told og Skat er hus, stald og grund vurderet til 440.000 kr. Heraf er grundens værdi 101.000 kr. Ib Johnsen har med andre ord betalt mere i leje gennem 9 år, end hus og stald alene er værd!

Det 124 år gamle hus har hverken fået udvendig eller indvendig vedligeholdelse.

Opsigelsen

Efter således at have fået huset betalt af sin lejer har Vandel nu opsagt Ib til fraflytning 1. juni. Det skete straks efter, at Vandel blev orienteret om, at Lejernes LO, Horsens afd., på Ib’s vegne havde indbragt huslejens størrelse og vandafgiften for huslejenævnet.
Opsigelsesbegrundelsen er, at Ib Johnsen har misligholdt huset "både ude og inde" og at han ikke har betalt for sit "vandforbrug". For ikke at få vandet afbrudt til hestene har Lejernes LO lagt ud for en større vandregning.
Selv har udlejeren iflg. Ib Johnsen ikke kostet "en skid på huset i 9 år".
Dette sidste er dokumenterbart. Den lokale el-installatør, der midlertidigt udbedrede fyret i vinter har skriftligt meddelt Lejernes LO, at ejeren "ikke ønskede, vi skulle udbedre fejlene i installationen", som firmaet skriver er i "generel dårlig stand" med "afledning på en stor del". Vel vidende om sin lejers forhold til ord og papir har Poul Erik Vandel fået Ib til at printe sit navn som underskrift på sin egen opsigelse.

Godt naboskab

Det lille landsbyhus på Spettrupvej 38 er på 63 kvadratmeter. Hertil staldbygningen på 65 kvm. og en mark, som Ib har brugt til sine heste.
Huset dufter ikke ligefrem af Ajax og violer. Flittig med kost og klud er Ib i hvert fald ikke. Mange vil sikkert skyndsomt bakke ud af huset igen. Men Ib trives her. "Om jeg er glad for at bo her"?
"Ved du hvad. Jeg har det godt med naboerne!". Og hvor skal jeg ellers have mine heste?"

Huslejenævnet godkender       

Huslejenævnet er ikke enige. To medlemmer mener, at huslejen er rigtig, mens ét medlem mener, der højest skal betales 1.500 kr. for lejemålet. Nævnet har ikke taget stilling til opsigelsen. Lejernes LO i Horsens vil nu anke afgørelsen til boligretten. Det sker med den formodning, at retten måske sender sagen tilbage til fornyet behandling i huslejenævnet. Formanden, James Arbøl, har kørt sagen for Ib. Han siger: "Jeg troede, der var noget galt med mine øjne, da jeg læste afgørelsen. Den er helt ude i hampen. Nævnet har simpelthen ikke gjort deres arbejde godt nok. Det er nævnets opgave at finde sammenlignelige lejemål, evt. at opstille et skyggebudget. Det har de ikke gjort. "Mere konkret indvender Arbøl for det første, at det kun er boligens værdi, der skal vurderes - ikke stalden og mark medregnet.
For det andet kan man ikke "tolke" noget, som nævnet gør. For det tredje: hvordan finder man noget "ikke godtgjort" uden at have realitetsbehandlet sagen? For det fjerde: Lejemålet er nok slidt efter 9 år, men hvordan så det ud ved kontraktens indgåelse? Det fremgår klart af kendelsen, at det ikke var istandsat ved indflytningen".
Om opsigelsen siger formanden for Lejernes LO i Horsens : "Det afventer vi udfaldet på. Vi følger sagen til dørs og slås for IB. Måske er det et tegn, at udlejeren ikke har svaret på vores protest mod opsigelsens lovlighed".

Klik her for at læse nævnets afgørelse