Ups

 

 

Til information
Kontingentet for nye medlemmer er følgende:
300 kr. for optagelse i vores forening + 350 kr. i kontingent eller i alt 650 kr.
Omkring din e-mail adresse så hver opmærksom på, at hvis du ændrer på denne så meddel os det, idet vi fremover vil bruge denne til information samt kommende opkrævning af kontingent.

Ved indbringelse af sager i huslejenævn og beboerklagenævn vil medlemmer blive opkrævet et sagsgebyr for nævnets behandling af sagen, p.t. henholdsvis 357 kr. og 167 kr. (afdelingen lægger beløbet ud og opkræver det efterfølgende).

Det er vigtigt for at lette os i vores arbejde, idet vi gerne skulle undgå at bruge for meget tid på det. Husk på vi arbejder jo frivilligt, tænk lige på det.

Jeg ønsker at melde mig ind i Horsenslejere.dk
Navn:

Adresse:

Postnr. og by:

E-mail:

Telefon nr:

Hvilke udlejnings bolig ?

Ønskes Info på mail ?