Hvorfor skal lejerne stå bagest i boligkøen?
Kan lejerne stole på de folkevalgte så som Folketingsmedlemmer, Regeringen og de lokale byrådsmedlemmer?
For det første er der i folketinget besluttet at man ikke vil hjælpe lejerne når der opstår fugt / skimmelsvamp i lejemålet. Der ellers kan medføre sygdom resten af livet, det har vi oplevet.  Desuden kommer udgifter for det offentlige i form af fravær fra arbejde, medicinudgifter m.v. Ja Regeringen med støtte fra Dansk Folkeparti og socialdemokratiet ville ikke gøre noget ved problemet og imedens bliver flere og flere lejere syge og imedens lukker man øjnene til gavn for hvem?
Nu har man også lokalt strammet reglerne op for lejerne, som beder om hjælp, når der er fugt / skimmelsvamp. Lejerne skal stille med foto og skal beskrive deres situation for at få hjælp, og f. eks. er der kommuner som ikke tager skriftlige henvendelser, lejerne skal udfylde et skema på kommunens hjemmeside ellers er der ikke nogen hjælp at hente. Når det så endelig sker og man opnår hjælp, så er det en embedsmand der tager stilling til, om det er farligt at bo - ikke noget med at en embedslæge tager stilling til det? Hvis man bor i et lejemål og det bliver opdaget at ens lejlighed er ulovlig at bo i, ja så kan man ikke få kommunen til at foretage sig noget vedrørende skimmel-svamp. Her er lejerne så solgt. Vi forstår godt vores medlemmers forvirring og forståelse i den situation.
På det seneste har vi oplevet, at Regeringen vil tage ”boligsikring” fra de ældre, ja så er det vi ikke kan forstå, at man vil føre en politik, som rammer dem? Lejernes LO har i september måned ligesom Ældresagen kommet med dokumentation for, hvad der vil så vil ske. Herefter så sker der først noget. Regeringen og Dansk Folkeparti ville ellers straffe de ældre. Nu er det hele udskudt og i medens skal lejerne så vente om de er købt eller er solgt.
Lejernes LO har i det forgange år oplevet lokalt, at Byrådet med Dansk Folkeparti i spidsen v. formanden for Teknik og Miljø, han har lagt vægt på, at det var for dyrt at vedligeholde kommunens ejendomme, man river så boliger ned på Svalevej og hvad bliver det næste?
Hvad med de ejendomme som de private har skal de så stå og forfalde fordi man ikke her vil vedligeholde dem? Her kan vi henvise til ejendomme på Nørregade, Allegade og i Vestergade.
Alt i alt føres der en politik i dagens Danmark, som er til skade for mange af vores lejere, og nu i stedet er fokus sat på flygtninge, som skal have en bolig og de andre lejere bliver så sat bagest i køen. En mærkelig boligpolitik både lokal og i Folketinget.

 

SE FOLKEBLADETS REDIGEREDE UDGAVE HER