Pressemeddelelse

Hvordan går det når man har rotter i sit lejemål?

Det oplever flere og flere lejere i dag.
-          Det er meget ubehagelig i en sådan situation, og vi har nu oplevet, at kommunen ligefrem har sagt, at der ikke må bo nogen og har givet påbud om at fraflytte, siger James Arbøl, Formand for Lejernes LO i Horsens.

I et andet tilfælde stod det på med rotter i flere år og det var så galt, at de løb rundt omkring i lejligheden - ja selv i køkkenet. Fra kommunens side var der en rottefænger op til utallige gange men uden hjælp.
-          Vi har gennem de sidste par år haft flere og flere sager, men nu ser det ud til at blive værre og værre og en af årsagerne kan være, at kloakkerne ikke er i orden, påpeger James Arbøl.
Derfor må der gøres noget, både fra udlejers side og ikke mindst fra kommunernes side, ellers oplever lejerne, at de må gå fra deres hjem som langt de fleste er glade for, men i de situationer vælger lejerne at flytte til stor ulempe ikke kun på grund af det ubehagelige, men også økonomisk.
Yderlige oplysninger kan rettes til James Arbøl, Formand for Lejernes LO Horsens afdeling.

                                                                                                   Horsens den 9.juni 2013