Pressemeddelelse

  Hvad tænker Horsens kommune på?
Nu må Horsens kommune til at opfylde det Minister Carsten Hansen for By, Bolig og
Landdistrikter har pålagt kommunerne over hele landet.

Lejerne står nu igen magtesløs når det gælder skimmelsvamp siger James Arbøl formand for Lejernes LO i Horsens.

I en ejendom Møllegade 52 i Horsens blev der konstateret skimmelsvamp i 2013 og lejerne valgte at ophæve lejemålet på baggrund heraf.
Efterfølgende kom der en partshøring til både lejerne og udlejer 8.janaur 2014. Udlejer skulle fremlægge en tids- og handlingsplan inden den 8.februar 2014. Der sker intet fra udlejers side.
Lejerne valgte at fraflytte. Lejernes LO Horsens ville på baggrund af denne sag blot følge op på, hvad kommunen havde gjort. Det skete ved en henvendelse den 25.december 2014.
Der skete så noget, siger James Arbøl, vi modtog en kopi af kommunens skrivelse til udlejer dateret den 5.januar 2015 hvorpå der stod bl.a.” at forbuddet medførte, at ledige boliger ikke måtte udlejes. at kondemnering kunne undgås og forbud kunne ophæves, hvis De fremsendte en handlingsplan for afhjælpning af de sundhedsfarlige forhold, der er beskrevet i synsrapporten.”
LLO er noget forundret over den lange passivitetsperiode.

LLOs opfølgning af sagen næsten et år efter dens start, så sker der først noget, og kun på baggrund af, at vi har fuldt op på en henvendelse til Horsens Kommune, udtaler James Arbøl.

På den baggrund så skriver kommunen at de ”nye lejere” som efterfølgende er flyttet ind – som ikke har kendskab til skimmelsvamp m.v. – nu med hensyn til situationen ikke må bo i lejemålet, og at de skal fraflytte omgående. Endelig kan lejerne ikke få tilbudt en anden bolig af Horsens kommune. Men lejerne kan efter Byfornyelseslovens § 60 så kræve erstatning af udlejer.
Her har vi igen oplevet, at de ”kære” udlejere gør som det passer dem, siger James Arbøl. Kommunen følger jo ikke op på den slags sager, det viser sig tydelig gang på gang.
Det er ganske simpelthen uhyggelig imedens, at kommunen svigter sit arbejde så bor der nye lejere, som intet aner om, hvor sundhedsfarlig det er at bo der.
På baggrund heraf har vi nu rettet henvendelse til Minister Carsten Hansen for By, Bolig og Landdistrikter. Han har så flot i Folketinget givet udtryk for ” Vi har et godt system.”
Denne sag viser sig helt tydeligt, at man som kommune ikke lever op til det ministeren så fint siger eller gør de?