Sådan gik året 2019 i Regionen.


Nu hvor året er gået så kan vi godt vende tilbage med hvordan det gik vores medlemmer i det sydlige Jylland.
I Sønderborg området fik vi flere henvendelser omkring fraflytning og lejerene var noget utålmodig med, at de ikke kunne få depositummet eller nogen flytteopgørelse.


Vi kan oplyse, at det ofte sker at udlejer intet vil foretage sig i forbindelse med en fraflytning. Her er det så vi går ind og hjælper, trods det har været noget af en kamp for at få lejernes depositum tilbage.


Et af vores medlemmer blev ikke indkaldt til et syn og fik heller ikke sit depositum tilbage. Lejernes LO skrev efterfølgende til udlejer uden resultat. Sagen blev efterfølgende indsendt til Huslejenævnet og fik medhold, således at lejeren skulle have det tilbagebetalt. Efterfølgende blev det udbetalt.  Trods det at der var gået tid med behandlingen og den slags sager tager tid, når udlejer ikke vil overholde loven.

ups


I Haderslev blev vort medlem nok behandlet noget ubehagelig, idet denne måtte bo under dårlige forhold i sin lejlighed på grund af, at der skulle ske reparation. Der gik flere måneder medens forholdene var noget uudholdelig, møbler m.v. samt soveværelset ikke kunne bruges optimalt. Der blev ligeledes brugt el til en affugter på lejerens regning. Sagen er endnu ikke løst, men lejerne skal have tålmodighed når udlejer ikke vil foretage sig noget. 

                                                
En familie havde forventet at få et lejemål på en aftalt lejekontrakt, men her var ikke foretaget sig noget og lejligheden stod i en sådan tilstand at det ikke var tale om en beboelig lejlighed. Sagen behandlede vi, og fik annulleret det, således at vort medlem fik sit depositum tilbage. Alt i alt gik det godt, så lejeren skulle ikke betale for noget, som ikke kunne bruges.
Sager som ovennævnte har vi haft en del af, der har også været tale om at udlejer ikke ville betale således at sagen er overgivet til fogedretten og at det således er yderligere ventetid, der vil gå tid, som lejeren ikke kan forstå, det er trods alt deres penge, som de har krav på.