11 gode tips om råd og svamp

I Danmark har vi vinter og sommer, sol og regn. Derfor isolerer vi vores huse godt for at spare på varmen. Det danske klima påvirker også klimaet inde i huset. Når materia ler bliver fugtige på overfladen gror skimmel- svampene som mug på brød. Du kan undgå vækst af skimmelsvampe ved at følge disse gode råd:
. Luft ud 2 - 3 gange om dagen ved gennemtræk i 5- 10min
. Du må ikke lufte ud i længere tid, når temperaturen er lavere udenfor end indenfor.
. Hold ventiler i vinduer, køkken og badeværelse åbne . Du må ikke lukke ventilerne.
. Tør eventuel kondens af vinduerne
. Kondens på vinduerne er et tegn på, at luftfugtigheden er for høj kombineret med at ruderne er kolde. . Stil ikke møbler tæt op ad ydervægge
. Luft der cirkulerer tørrer overfladen.
. Løft gardinerne væk fra vinduet
. Tunge gardiner, der er tæt på vinduet, giver stillestående luft og risiko for vækst af skimmelsvampe.
. Læg låg på gryden og tænd for emhætten
. Vanddamp sætter sig som vand på kolde flader. Der må ikke dannes kondens på køkkenvinduerne under madlavning.
. Luk døren til badeværelset, når du bader. Tør op efter badet og luft ud
. Varm fugtig luft fra badeværelset sætter sig som vand på kolde vægge.
. Hold fuger i badeværelsets gulv og vægge tætte, rens aftrækskanaler og lad dem stå åbne
. Vand skal væk fra badeværelset.
. Tør dit vasketøj i tørretumbler eller udenfor
. Tøj tørring inden døre giver høj luftfugtighed og vækst af skimmelsvampe.
. Tænd for varmen og lad varmen være jævnt fordelt i boligen
. Kolde køkkener, soveværelser og badeværelser giver høj luftfugtighed og risiko for vand på kolde flader. . Pas ekstra på hvis I er mange . Hver person i lejligheden afgiver 2 liter vand pr.
døgn som vanddamp eller sved. Mange mennesker i en bolig giver større risiko for vækst af skimmel- svampe.

NB. Ovenstående forudsætter, at bygningen er i normal vedligeholdsstand og byggeteknisk i orden.

Vil du vide mere
Vil du vide mere, så kontakt Teknologisk Institut, Byggeri,
tit: 72 20 22 26, fax: 72 20 23 73

(Udarbejdet af Teknologisk Institut, Byggeri v/Anne Pia Koch)