Åbent brev til:

Ministeriet for By, Bolig og
Landdistrikter
Gl. Mønt 4 2.
1117 København K

Att. Carsten Hansen

Vedr.: Kommunernes håndtering af skimmelsvamp i lejeboliger.

Lejernes LO Horsens skal på baggrund af at du ikke ville støtte vores forslag til forbedring af Byfornyelsesloven med henblik på at gøre det lettere for de mange lejere som kommer galt af sted med skimmelsvamp i det bestående lejemål.
Vi hørte at du på talestolen i Folketinget sagde, at vi har et udmærket system og det er kommunerne som skal tage sig af det.
For at gøre det ganske klart over for dig som minister på området – du ved nok ikke, hvordan den virkelige verden er udenfor Christiansborg.
På baggrund heraf sender vi dig en sag, som siger noget om, hvordan en kommune bidrager med en sag som ganske enkelt siger , hvordan det går når man som lejer har henvendt sig til kommunen – her gennem Lejernes LO.
Lad os kort beskrive sagen:

 
Så er her er der tale om virkelighed at vi / lejeren bliver trukket rundt i systemet og efter 10 måneder står lejeren i en sag, hvorpå der ikke er taget stilling til noget og vort medlem har dels måtte leve med et dårligt heldbred og har ikke fået andet end en vejledning, ikke nogen undersøgelse om hvad der bevirker med hensyn til skimmelsvamp.
Hvad gør en lejer når en kommune ikke lever op til det du så fint siger ” Vi har et godt system”.
Lejernes LO ønsker at vide hvad man stiller op med kommunerne når de ikke lever op til det du siger og lover at de skal leve op til?

En oplevelse som siger noget om hvor galt det står til i Danmark.
Denne sag som drejer sig om et lejemål på Grejsdalsvej 410 F i Vejle og hvormed vi venter og venter på at der sker noget fra kommunens side.
Vort medlem ved ikke om denne skal flytte og imedens er denne syg og hvad med den skimmelsvamp skal den flytte med i et nyt lejemål?
 Du kan i den kommende tid læse mere om hvordan kommunerne behandler sager om skimmelsvamp – det er simpelthen groft.
Imedens finder ministeren sig tryk ved at have en lov som ikke støtter lejerne?
Hvad mener du hvis du var i en sådan situation?    

 
Afdelingen bidrager i den kommende tid flere oplevelser.