Lejernes Landsorganisation

 

Folketinget
Christiansborg
1240 København                                                                     

Åbent brev til Folketinget og Minister på Boligområdet.
Horsens den 1.august 2013

Skal lejerne straffes, når de uforskyldt får skimmelsvamp i boligen.
Med alle de sager, som Lejernes LO har for lejerne, hvor de føler sig sløve, har vedvarende hovedpine, og hvor deres helbred står på spil, så må der her og nu gøres noget.
Vi oplever at mange lejere ikke vil kæmpe for at få deres ret – magter det ikke, de vælger at flytte og komme videre i livet. Når der er tale om børn, så kan følgesygdomme påvirke dem resten af livet. Det er ikke uden risiko, at blive i lejemålet og kæmpe en langvarig kamp.
Lejernes LO har måttet konstatere, at kommunerne ikke følger op på de sager, de har fået omkring skimmelsvamp. Udlejerne oplyser overfor kommunen, at den plan, de har opgivet, er udført, men det bliver ikke kontrolleret fra kommunerne. Når nye lejere flytter ind, opstår der ganske kort tid efter skimmelsvamp igen. Det er utrygt for lejerne, at blive beskyldt for, at det er deres skyld.
Hvis lejerne fik oplyst inden de flyttede ind, at der havde været skimmelsvamp så havde de nok ikke taget den lejlighed.
Kunne der etableres en form for register over boliger, hvor der er eller har været givet påbud fra myndighederne, om at der ikke må bo nogen lejere. Registeret kunne være at finde på nettet, så det er lettilgængelig for lejerne at gennemskue inden de flytter ind, om der er risiko ved at tage lejemålet.
Kommunerne gør ikke deres arbejde ordentligt, og når det er sagt, så er de også alt for langsomme med at få taget fat på sagen, der går alt for lang tid. Imedens bliver lejerne mere og mere syge, og kan ikke passe arbejdet og børn, ja hvad med dem, de må så finde et andet sted at være. Vi har i dag en verden som ikke tager det alvorligt, når man bliver syge af at være i sit hjem. Det skulle ellers være blevet bedre - mener Folketinget, efter man gav kommunerne et bedre redskab, men ak, sådan er det ikke i virkelighedens Danmark.
Lejernes LO oplever, hvad angår det økonomiske i forbindelse med skimmelsvamp, så er der stor forskel fra kommune til kommune. Nogen steder dækker man alle udgifter, og det drejer sig om både om indskud/depositum til et nyt lejemål, samt rengøring af møbler m.v. Andre kommuner dækker højest rengøring og lejerne må så ud at låne til et nyt sted at bo.
Hvorfor skal lejerne straffes, når der er blevet konstateret skimmelsvamp, og kommunen har fået lavet en rapport, som dokumenterer det?
Lejernes LO kan se, at udlejerne blot forholder sig passiv på det økonomiske område, når kommunerne betaler. Hvad med at pålægge udgiften til udlejerne, det er trods alt dem, som forsømmer at holde ejendommen i orden, og som derved skaber fugt og skimmelsvamp. Skal det offentlige betale for det?
Vi mener at på baggrund af den øgede fugt og skimmelsvamp, der finder sted, så må der ske noget. Hvad med at føre en bedre kontrol, både på nybyggeri, og i den ældre boligmasse. Der sker jo intet, kan vi se på de mange sager, hvor der opstår fugt og skimmelsvamp.
Der skal strammes op. Antallet af sager stiger, bl.a. på baggrund af klimaændringer, med øget nedbør og økonomisk krise i samfundet. så som forebyggelse mod øget sygdom, med deraf ekstra økonomiske udgifter for det offentlige – det må og skal kunne undgås!
Lejernes LO tænker på i fremtiden lave en liste, som siger noget om, hvor det står værst til. Ligeledes vil vi fortsat belyse problemet, da det vokser og vokser og alle sager tager tid.
Ikke mindst kan vi se lejerne kommer i en noget uheldig situation, og det skal der gøres noget ved, det er et samfundsproblem.

 

James Arbøl
Afdelingsformand