Så fik lejeren medhold i, at lejemålet var forbundet med sundhedsfare.
- Der sker trods alt retfærdighed i dagens Danmark

 

På baggrund af, at vi for vort medlem har indbragt en sag omkring skimmelsvamp / fugt i lejemålet Frederiksgade 16 st. tv. Horsens for Horsens kommune den 23.november 2011.

Der blev foretaget en undersøgelse af Alectia A/S den 26.januar 2012 på forlening af Teknik og Miljø, Horsens Kommune. Efterfølgende forelægger der en rapport af 7.februar 2012.

Herefter blev den indstillet overfor Udvalget for Teknik og Miljø. At der blev nedlagt forbud mod beboelse i lejemålet. Grundlaget for beslutningen er den rapport der er udarbejdet i forbindelse med undersøgelsen.


Frederiksgade 16 – det er st. tv. der er tale om.

Afgørelsen siger:

”Rapporten der er udarbejdet i forbindelse med undersøgelsen konkluderer at der er konstateret skimmelsvampforekomster i et omfang, som skønnes forbundet med sundhedsfare svarende til niveau 2 efter Velfærdsministeriets og Erhvervs- og Byggestyrelsens vejledning om kommunernes mulighed for at gribe ind over for fugt og skimmelsvamp i boliger og opholdsrum.”

Udvalget for Teknik og Miljø har herefter skønnet at evt. benyttelse af lejemålet til beboelse vil være forbundet med sundhedsfare.

Der er herefter nedlagt forbud mod beboelse og ophold i lejemålet.

Forbuddet træder i kraft straks.

Lejernes LO ser herefter at det kan hjælpe at klage, når man som lejere ikke har det godt med sit heldbred og ikke kan opholde sig i sit lejemål, og har det virkelig dårlig. Og en udlejer der blot har villet male det over.

Det er med stor glæde, at vores medlem kan få sin ret, at der her er blevet truffet en afgørelse.

Nu vil Lejernes LO så kræve, at udlejeren vil efterleve den afgørelse og at lejeren får en ny bolig uden omkostninger og har den mulighed for at sikre sit helbred fremover. Det gælder også for den evt. næste lejer, idet lejemålet skal godkendes af myndighederne først.

Må vi blot tilføje, at der her er tale om et lejemål, som er en ejerlejlighed der lejes ud.

Trods det, at der gennem hele 2011 og her i 2012 forsat er store problemer med fugt og efterfølgende skimmelsvamp, så må vi sige, at det vil forsætte dels på grund af dårlig vedligeholdelse af ejendomme og svigtende kontrol/godkendelse på renovering af bygninger det oplever vi til stadighed.

Lejernes LO har så mange sager, at vi har store vanskeligheder med at følge med, og imedens må lejerne så afvente, at myndighederne træffer en afgørelse, som i ovennævnte har taget ca. 5 måneder og imedens skal lejeren bo med sådanne forhold til skræk og fare for liv og helbred.
Her var det Horsens kommune, som kom med forbud mod at et lejemål må benyttes af lejer.
Hedensted kommune har gjort det, og hvilken kommune kommer så med næste forbud?


Her er badeværelset hvorpå vandet løber ned i fundamentet, og som i øvrig ikke er blevet godkendt af myndighederne.


I værelset mod gaden er der taget prøver og her var der tale om vækst af skimmesvamp. 

Lejeren måtte flytte om på sit indbo og have sin seng stående i et andet rum, hvor der næsten ingen plads er.

Et lejemål, som var så befængt, at når der kom gæster, kunne de ikke opholde sig i diverse rum. Skal man virkelig finde sig i den slags i dagens Danmark – ja det skal man som lejer. Godt at det ikke er udlejers hus der brænder og det tager mange måneder før der kommer hjælp fra brandvæsnet!

Det sidste i sagen:

Lejerne kan nu få mellem 15.000 kr. samt 5.000 kr. pr. medlem i husstanden. Det var det svar lejeren fik fra kommunen.

Hvorfor skal det offentlige betale en regning, fordi en udlejer har problemer med det, der er opført er ulovlig og derved, at der opstår skimmelsvamp og med deraf følger af sygdom m.v. for lejer. Her mener vi helt klart, at det må være en regning, som udlejer skal betale.

Lejernes LO følger op på sagen den vil ikke gå stille af.

Hvor er de kære folkevalgte de sover stadigvæk – der siges jo at vi har et udmærke system og har lagt den opgave fra sig og nu har kommunerne så ansvaret og de magter i lang de fleste tilfælde ikke den opgave.

Så skete der noget udlejer fjerner gulvet i lejemålet efter at vores medlem er fraflyttet. Der bliver nu fra udlejers side gjort noget.

Efter en lang og sej gang og virkelig problemer for vort medlem kommer der et resultat fra Horsens kommune som siger:

” Horsens kommune har den 19.oktober 2012, fra firmaet ”24-7 Øst” modtaget en undersøgelse og kvalitetssikringsrapport vedrørende skimmelsvamp i ovennævnte lejemål.

Rapportens kvalitetssikring indestår for, at baggrund af vedlagte MycoMeter rapport, at genopbygningsarbejdet af lejemålet kan påbegyndes.

På den baggrund afslutter og henlægger Horsens kommune sagen idet lejemålet herefter ikke vurderes at udgøre en sundhedsmæssig risiko.”

En sej kamp vort medlem måtte igennem og som har været tidsmæssig krævende med sygdom og ikke kunne passe sit arbejde. Hvorfor skal der gå så lang tid med sådanne sager? Det kan passe, at der næsten skal gå et år med en sag når der er skimmelsvamp – tænk hvad det koster samfundet med sådanne sager? Her tænker man ikke på hvem der bliver taberen?
Det vort medlem har opnået er at udlejer har betalt lejeren 11.000 kr. og det er sket efter at denne var fraflyttet.

Det bliver ikke den sidste sag vi behandler med skimmelsvamp det vrimmelen med disse og ikke til gavn for lejerne.

Her er så et ganske simpel billede fra Dagens Danmark. Hvad mener du?