Så mangler vi kun konen med æggene (H. C. Andersen).


Igen igen en sag hvor Middelfart kommune behandler lejerne helt urimeligt. Det vil vi beskrive for alle. som så igen kan læse, hvordan det kan gå.
Vores medlemmer her på Fyn har tydelige tegn på både fugt og skimmelsvamp. Lejernes LO Horsens rettede henvendelse i oktober 2016 til kommunen som herefter foretager en besigtigelse af lejemålet, som ligger på adressen Kæregårdvej 21 i Brenderup.

Efterfølgende modtog vi et svar til meget stor overraskelse. Vi havde gennem vores medlemmer kendskab til at der var taget 3 prøver i lejemålet. Men ved svar fra kommunen var der kun taget en prøve og som ikke havde tegn på skimmelsvamp. Hvor var de 2 andre prøver blevet af? Vores medlemmer oplyste os om, at det område kommunen fremlagde, var det sted som ikke var angrebet. Således har kommunen valgt at undgå en undersøgelse af de 2 prøver fra områder med skimmelsvamp.

Lejernes LO kan således som sagen blev behandlet kun have mistanke om, at når kommunen selv foretager den slags, så kan man ikke stole på det? Hvem er det man her har tilgodeset - ikke lejerne men kun en, nemlig udlejeren.
Siden går tiden og lejerne bliver mere og mere syge, trods det at kommunen ikke ville gøre mere. Lejernes læge har anbefalet at de skulle flytte hurtigt, idet de ikke kunne tåle at opholde sig i lejemålet.

Vi kan også oplyse, at lejerens hund kunne heller ikke tåle at være der og dyrlægen gav det råd at få den aflivet med baggrund i skimmelsvamp.
Lejernes LO har efterfølgende tilskrevet kommunen for at få taget nye prøver man havde jo kun fået taget en undersøgelse, men det ville man ikke gøre da den først undersøgelse var foretaget og den viste jo ikke noget?
Lejerne flyttede så, for at undgå det samme, som skete med deres hund. Hunde kan aflives, men det er vel ikke meningen at mennesker også skal det!
Så hvad kan vi så lære af denne sag?

Man skal ikke tro på Middelfart Kommune, nu hvor vi igen har haft en sag. Den først slap de let om ved. Efter en fejl med skimmelsvamp, hvor lejeren fik en erstatning på ca. 15.000 kr. efter at måtte leve med skimmesvamp først i kommunens ejendom og efterfølgende at have det flyttet det med i et nyt lejemål. Kommunen havde haft et firma til at rense alt indbo men det var ikke gjort ordentlig og så måtte lejerne køre en sag mod kommunen, som så kommer med et forlig for at undgå en retssag.

Så var dig med at bo i Middelfart kommune, hvad hjælper det med at kommunen selv vil gøre noget og gang på gang laver fejl.

ups ups