Odense kommune har truffet en forkert afgørelse på grund af skimmelsvamp. 
Ejendommen er Haraldsgade 4.          
Her blev der besluttet følgende:

”Da huset er opført i 1937 og konstruktionerne er udført i henhold til lovgivning på opførelsestidspunktet, kan vi ikke stille krav om udbedring af disse.”.

 

Kan ovennævnte få konsekvenser for alle bygninger i dagens Danmark?
Nej det kan der overhovedet ikke være tale om.
Minister Carsten Hansen har udtalt, at man i Odense kommune ikke har levet op til det, der står i Byfornyelsesloven.
Kommunen har slet ikke taget denne sag alvorlig og lejeren har valgt at fraflytte selvom denne var meget glad for at bo i lejemålet, men ens heldbred kommer i første række.
Hvad der siden er sket, ved vi ikke, men mon ikke de andre i ejendommen flytter?
Der er her tale om 6 lejemål og som alle var omfattet af skimmelsvamp.

 

Som konklusion må Lejernes LO advare alle lejer ikke kun i Odense men også i det øvrige land, at man skal overholde loven.