Igen igen en sag som har rystet både lejerne og LLO.


Med baggrund af denne sag har vi nu igen tilsendt vores kære minister Carsten Hansen denne oplysning idet vi er blevet bekendt med, at der skulle være igangsat ”en kortlægning” af problemet med håndtering af skimmelsvamp i kommunerne og mon det er sket?
Derfor har vi nu igen fremsendt sager som ministeriet, og ikke mindst ministeren, som efter vores kendskab ikke ved, hvordan kommunerne behandler sager, når der er tale om skimmelsvamp.
Lejernes LO skulle i denne sag hjælpe vores medlemmer, som dengang boede på adressen Emil Møllers Gade i Horsens. Der var tale om et lejemål, som var befængt med skimmelsvamp og meget kraftig fugt.
Det kan vi bevidne rigtigt meget om, idet vi fik besked fra vores medlemmer som tidligere var fraflyttet et andet lejemål med skimmelsvamp, og her havde givet en hjælp og fik foretaget en undersøgelse som viste sig at det lejemål var befængt med både fugt og skimmelsvamp.

 


Emil møllers gade 115....


Vi foretog en besigtigelse og det var ikke ligefrem en god oplevelse i det nye lejemål som kommunen havde anbefalet og skulle være skimmelsvamp fri!
I 2013 indgav vi denne sag overfor kommunen og hvorpå lejerne nu beboede et lejemål, som var omfattet af skimmelsvamp og efterfølgende blev der fra kommunens side meddelt ifølge den rapport der var lavet, at her måtte de ikke opholde sig i lejemålet.
Efterfølgende fulgte vi op på sagen, idet lejerne ikke magtede at gøre noget da kommunen afviste gang på gang at gøre noget i sagen.
Kommunen drog ikke Embedslægen med ind i denne sag. Så det blev en ren embedsmandsafgørelse og skrivebordsbehandling gad vide om ikke det havde været på plads at få en læge ind over.
Det skal siges at lejerne havde før dette lejemål en anden bolig (hus) som der ligeledes var konstateret skimmelsvamp i, i meget høj grand og kunne ikke blive boende, da familien havde børn og ventede en nyfødt. Vi anbefalede efter at der lå en rapport som tydelig gav svar på den tilstand boligen var i, at få kommunen til at genhuse denne familie med henvisning til byfornyelsesloven.
Men det kunne kommunen ikke, da de ikke havde boliger, de kunne henvise til.

 


Døm selv ...... billede 2 forsøg med at dække for skimmelsvamp !!!


Lejerne ledte efter en bolig og i medens måtte de bo i ”en usund bolig” med et nyfødt barn samt andre mindreårige. Hvad skulle de ellers gøre? Der skete intet fra kommunens side, men efter lang tid så opstod der det, at de fik til budt et lejemål, som kommunen sagde her var en virkelig et godt lejemål, som der ikke var noget skimmesvamp i. Efter nogen betænkningstid sagde de ja. De kunne jo ikke blive ved med at bo i ”en usund bolig”.
Hvad oplevede vores medlemmer så i det lejemål de fik tilbudt? Efter kort tid så var der skimmelsvamp fra kælder til den øverste kvist. Børnene konstant syge og deres læge sagde, at de ikke måtte bo der.  I det nye lejemål som kommunen så flot sagde at det lige var en bolig for den familie, så var det ikke nogen hjælp. Vi tog hånd om dette store problem og gav dem rådgivning, som man nu kan give i en sådan sag. Med den hjælp som kommunen ikke kunne give, så måtte LLO jo give, hvem kan ellers hjælpe?

Vores lejere oplyste kommunen om, at LLO var inde i sagen, så oplyste kommunen lejerne om, at LLO ikke havde forstand på noget, at det var ren tidsspilde og håbløst.

 


Fugt og skimmelsvamp flere steder i lejligheden.... Billede 2 her er det køkken bordet...

 

Hvad kan vi så lære af denne oplevelse?
Med baggrund i denne sag så måtte LLO give en vejledning og heri at kommunen intet kunne hjælpe med og at hun med sine 3 børn må leve med skimmelsvamp eller finde en anden bolig selv?
Efter at have måtte bo med de forhold og ikke ville gennem en ny sag, hvormed kommunen kunne komme med et andet tilbud forsøgte de selv at finde et andet lejemål.
Trods det at kommunen havde givet udlejer besked om at foretage en handleplan om det der skulle laves blev det ikke efterlevet. Hvor var kommunen i den sag?
Efter meget lang tid så lykkedes det for vores medlemmer selv at finde et sted at bo og siden har huset stået tom og intet er der efterfølgende blevet gjort fra kommunens side.


Husgavlen som står helt åben og gad vide hvad el installationen er til... håber da den er frakoblet !!!


Lejernes LO må nu håbe at der ikke kommer en ny familie til at bo der, det er jo ikke til at vide.
Vi kan ikke glemme hvad ministeren har sagt gang på gang ” Vi har et godt system”?
Som sagt hørte vi at Carsten Hansen på talestolen i Folketinget sagde at vi har et udmærket system og det er kommunerne som skal tage sig af det. Men hvad hjælper det når en kommune ikke lever op til det?
For at gøre opmærksom på det og at denne som ansvarlig minister på området skal leve op til at der sker noget? Vi må blot gentage endnu engang, at ministeren ikke ved nok om, hvordan den virkelige verden er udenfor Christiansborg. Det samme gælder for de medlemmer som stemte imod vores ændringsforslag og således, at lejerne i Danmark forsat må leve med den skimmelsvamp og med sygdom til følge.
Endnu engang en sag som viser helt tydelig, at man som kommune ikke lever op til det dette.
Eller mener at ministeren at de gør?


Mere skimmelsvamp...