Lejer opgiver ikke når der var skimmelsvamp i lejemålet.


I et lejemål, på adressen Frederiksgade 12 i Horsens, fik vi gennem vort medlem kendskab til noget af en omgang skimmelsvamp i lejemålet.
Der var tale om et massiv angreb, og udlejer ville intet foretage sig.
Lejernes LO foretog en besigtigelse flere gange, idet det blev værre og være dag for dag. Kommunen fik oplysning herom, og de fik kendskab hertil, og der gik meget lang tid før der skete noget. Et firma kom og fik foretaget en nærmere undersøgelse, det var helt galt med fugt og massiv skimmelsvamp. Prøver blev taget, der kunne bevise at det var galt mange steder.
Lejeren kunne fortsat ikke forstå at der herefter ikke skete mere, trods det at udlejer blev bekendt med rapportens resultat, og kommunen gav et påbud, om at der skulle udarbejdes en handleplan.
På ny blev der henvist fra vores side til kommunen, at det blev værre dag for dag for vort medlem. Tiden gik og der skete ikke meget fra kommunen. Vi rykker, ja så blev der sendt et firma om en ny besigtigelse.

Ups Ups
Her kunne man så endnu engang se, at skimmelsvampen blev betydelig værre.
Lejeren fik herefter et nyt lejemål, og fraflyttede trods det at udlejer intet gjorde ved lejemålet.
Udlejer har ikke tilbagebetalt lejerens depositum. Denne har et krav på det og der lå således en sag om et beløb for bl.a. depositummet, men udlejer havde ikke travl med tilbagebetaling.
LLO har nu fået kendskab til, at kommunen ikke har fuldt op på sagen. De har således ikke efterlevet, hvad de skal og imedens har udlejer lejet lejemålet ud igen, uden at kommunen har godkendt om skimmelsvampen er bekæmpet.

Ups


Nu må vi igen opleve et lejemål, der bliver udlejet på ny, og derved kommer de nye lejere, som intet kendskab har til, hvad der tidligere har været i det pågældende lejemål.
Lejernes LO kan oplyse, at der kom lejere på vores kontor, som boede i et andet lejemål med skimmelsvamp. De havde mulighed for at flytte i nyt lejemål, og gæt hvor – i Frederiksgade 12, som de var glade for. Da de så fik at vide, vi havde en sag der med skimmelsvamp, så blev det ikke til noget. De ville jo ikke flytte ind til mere skimmelsvamp.
Nu kan vi så tydelig se, at det er udlejet igen, men et stort spørgsmål her, har de nye lejere fået skimmelsvamp eller kommer det igen? Men så dukker de måske op hos os.
Denne lille historie er blot fra den verden lejerne oplever i dagens Danmark.