Sådan kan det gå, når en lejer må affinde sig med skimmelsvamp.


Vi støder gang på gang på spørgsmål, når vores medlemmer har skimmelsvamp.  De har måske levet med det i gennem lang tid, uden at kunne dokumentere, der er skimmelsvamp. Lejernes LO kommer på banen og hjælper med at få lavet undersøgelser, og med rapporten i hånden kan man bevise at der er tale om skimmelsvamp, som ikke er sund at leve med.
Men korte ord skal vi beskrive det i enkelte lejemål, til skræk og advarsel for andre.
I et lejemål som vores medlemmer havde beboet i gennem flere år fik vi kendskab til både fugt / skimmelsvamp som vi tydelig kunne opleve ved et nærmere syn hos vores medlemmer.

 

Ups Ups
FOTO fra lejemålet.

Lejemålet lå på adressen Havnealle 29 Horsens.
Vi indbragte sagen for kommunen. Der blev foretaget en besigtigelse og udarbejdet en rapport, som tydelig gav udtryk for, at der var noget galt og at skimmelsvampen var meget omfangsrig i lejemålet

 

Ups

Foto af ejendommen set fra gården.
Så her skal vi beskrive om hvad kommunen sagde:
Hermed til orientering Besigtigelsesrapporten for Havnealle 29 1. tv, 8700 Horsens.
Af vedhæftede opsigelsesdokument sendt til lejeren ----- dateret den 10. november 2015, fremgår det, at udlejer skriftligt sendte en opsigelse til ---- lejemålet Havnealle 29 1. tv., pga utallige advarsler, der ikke var begrundet i LLo`s anmeldelse om skimmelsvamp modtaget af Horsens Kommune 28. januar 2016.
I samråd med Horsens Kommune`s chef jurist betragtes -----, ikke som part i sagen, da opsigelsen var gældende fra den 1. januar 2016.
De burde derfor være flyttet, inden Horsens Kommune modtog anmeldelsen fra LLo 27. januar 2016 også selvom udlejer dispenserede til 1. februar 2016 betragtes første opsigelses dato som den juridiske korrekte.
Lejernes LO skal blot bemærke, at denne sag kun drejer sig om skimmelsvamp og hvorfor kommunen blader sig i en opsigelse ved vi ikke. Vi kan blot oplyse at Lejernes LO har gjort indsigelse mod opsigelsen og den sag var således ude af verden. Det visser helt klart at kommunen blander sager sammen og ikke tager sager alvorlig det visser tydelig i denne sag.
Endelig skal vi påpege at kommunen ikke havde draget embedslægen ind over og det var således kun en ansat ved kommunen der tog stilling til det som lejemål befandt sig i med hensyn til det sundhedsmæssige.
Hele sagen om skimmelsvamp ente med at lejerne selv fandt et nyt lejemål kunne ikke opholde sig med sådanne forhold.