Strandgade 23, Horsens
Denne ejendom har nu gennem flere år stået tom, og har været omfattet af skimmelsvamp. Og hvad der er sket siden, ved vi ikke, men LLO skal advare om at flytte ind samtidig med at kommunen ikke har fuldt op om arbejdet er færdiggjort med hensyn til skimmelsvamp.


Vestergade 22, Horsens
Ejendommen har været omfattet af skimmelsvamp, og vort medlem valgte at fraflytte lejemålet, idet udlejeren intet ville foretage sig med hensyn til det omfang, der var og det kunne lejeren ikke affinde sig med.


Østergade 24, Horsens
Vi har været inde i en sag som omfattede en del skimmelsvamp, som har været mere eller mindre til gene for lejerne. Siden har Lejernes LO ikke kendskab til, om der er sket noget i sagen, og derfor vil vi nu advare om at bo i denne ejendom.