Hvor længe skal lejerne lufte ud?

Hvordan kan man komme af med skimmelsvamp?
Her oplever vi gang på gang at vores medlemmer får besked på at de ikke lufter nok ud, og at varmen er for lav (stuetemperatur) og det er skyld i at man har skimmelsvamp i sin lejelighed.
Ja den er god med sådanne ord fra udlejers side.
Lejernes LO har været på rigtig mange steder, når vores medlemmer kontakter os og de har modtaget sådanne svar fra deres udlejere.
Vi har taget et par eksempler, som siger at det simpelthen ikke hjælper noget at lufte ud og ej om man så skruer op for varmen.
Nej det er tydelig bygningen som fejler noget – dårlig vedligeholdelse – vand driver ned af ejendommens murer og diverse tagrender er stoppet og hvad hjælper det så med at lufte ud eller ofre mere varme?  Det er kun en udgift for vores medlemmer.
Vi vil vise nogle foto, som tydelig viser, hvad vi taler om.
Vand løber ned af muren.
Mangel på opfølgning af vedligeholdelse – rør m.v.
Ingen mulighed for at lufte ud eks. emhætten fungerer ikke og der er ikke nogen mulighed for at lufte ud fra badeværelset.
Sådan kunne vi blive ved med en udlejer eller for den sags skyld en boligforening der er kun en det går ud over og det er den enkelte lejer!

Hvordan en udlejer er kreativ?
Vi støder ofte på at udlejer ikke vedligeholder ejendommen, og denne kan ikke forstå at lejeren klager over fugt og begyndende skimmelsvamp i sit lejemål.
Ja døm selv, det viser jo hvor kreativ man kan være eller måske er det bevidst?
Hvad hjælper det så, når udlejer siger ”luft ud” og hold lejligheden opvarmet, det er årsagen til at der er fugt og skimmelsvamp. Det er lejernes egen skyld påstås det.

ups Ups Ups


Det kan ikke være rigtigt, at udlejeren kommer med bemærkninger om, at lejerne ikke lufter ordenlig ud? Det hører Lejernes LO gang på gang.


Må vi bemærke, at ejendommen ikke er vedligeholdt ordentlig udvendig se eks. herpå og så hjælper det ”intet” med en udluftning?


Når der så samtidig er tale om manglende udluftning fra emhætte, badeværelset og at vinduerne ikke kan lukkes op eller de er rådden?


Det er ganske simpelthen ikke et krav for lejerne, at lufte ud med sådanne mangler fra udlejers side.

Hvad tænker de kære udlejere på?