Sådan gik en sag om en storudlejer i Horsens.
Så her måtte lejerne stå for skud
Starten hvorfra skimmelsvampen og vedligeholdelse mangler.
Der er tale om en ejendom - Sønderbrogade 81 A med 2 lejemål og 1 i bagbygningen.


Ligeledes nabo ejendommen Sønderbrogade 83 med 6 antal lejemål – er efterfølgende blevet solgt til ny ejere.
”Rosenkrantz” gik konkurs i 2012 og blev sat på tvangsauktion og varetaget af et advokatfirma i Vejle.
Horsens Folkeblad blev op til jul 2012 bekendt med denne sag, da vi mente, at den havde interesse for bladets læsere og ikke mindst lejerne.  Og vi blev også kontaktet, efter at der var gået flere måneder.


Lejernes LO gav avisen yderlige oplysninger, som vi mente kunne bruges.  Ja avisen foretog også et besøg hos vores medlemmer. Lejerne ventede, at der blev bragt noget? Indtil juli måned 2013 var der intet bragt i avisen – mon ikke avisen var bange for at bringe en omtale af udlejeren Rosenkrantz?  Det kan vi kun gætte på, siden man ikke vil skrive herom. Hvorfor har man valgt ikke at skrive?
Vi vil så bringe en omtale her på vores hjemmeside til gavn for alle lejerne i Danmark. Lejernes LO er nemlig ikke bange for at skrive om den slags sager, og det er en mærkelig holdning en avis kan have eller hvem beskytter man i en sådan en sag, vi spørger blot?
Nå, til sagen som har været indbragt i Huslejenævnet – ”avisen” var bekendt med dette. Ligeledes var der tale om skimmelsvamp i lejemålet Sønderbrogade 81 A 1.sal, og der var virkelig tale om en sag, som burde omtales, men ak her svigtede Horsens Folkeblad. Se foto fra lejligheden.
Til skræk og advarsel så har flere lejer valgt at flytte, hvilket vi godt forstår.


Lejernes LO vil meget kort beskrive sagen, som tog lang tid og endelig kom med en afgørelse fra Huslejenævnet. Der var tale om mangler og givet en tidsfrist på at få det lavet. Advokaten, som var sat på opgaven omkring konkurs, ville intet lave så den blev indbragt for Grundejernes Investeringsfond.
Sagen omkring skimmelsvamp på Sønderbrogade 81 A 1. gik sin gang – der var tale om en familie med 5 børn.  Kommunen kom på banen og fik lavet en rapport som simpelthen var uhyggelig. Efter at vi kom ind i sagen og fik oplyst vort medlem fik de gennem kommunen et tilbud om genhusning og flyttede straks.
Vi bringer her foto af ejendommen både den ene i nummer 81 A og den anden i nummer 83.
I Huslejenævnets afgørelse blev huslejen nedsat på grund af mangler, indtil de blev udført.


Den advokat som var sat på, har ingen forståelse, er denne kun interesseret i at få penge for den sag og intet ville gøre? Denne har intet svar givet os.
Døm selv over, hvorfor man fra en lokal avis holder sig tilbage for sine læsere?
Kan en avis blot opføre sig sådan, eller også er den ikke interesseret i skrive - ja døm selv.