Med en overskrift : ”Udlejer: Urimeligt at hænge os ud” i Horsens Folkeblad den 22.2.2014 sådan udtalte udlejer af Skolegade 16, Horsens sig sådan til avisen:
”- Jeg kan godt huske, at vi havde en sag om skimmelsvamp for et års tid siden i Skolegade. Når det sker, går der en automatisk proces i gang i samarbejde med kommunen, hvor skaderne bliver udbedret, og så er den sag ude. Sådan var det også i dette tilfælde. Ejendommen er renoveret, og det er vanvittigt, at man så bagefter skal hænges ud i en offentlig gabestok af LLO, konstaterer Bent Dalsgaard fra Dalsgaard Pedersen Ejendomme I/S i Silkeborg.”

Lejernes LO har efterfølgende fuldt op på sagen, idet vi efter at fået kendskab til den rapport som kommunen satte i gang efter at vi havde indbragt en henvendelse til kommunen på baggrund af skimmelsvamp i lejemålet.
Der blev taget prøver og efterfølgende blev der fra kommunens side givet påbud om at der ikke måtte bo nogen i det pågældende lejemål. Ja det var sat på dagsorden i udvalget for Teknik og Miljø og blev også efterfølgende omtalt i Horsens Folkeblad.
Det gik så galt, at udlejeren efterfølgende genudlejer lejeligheden – efter at have lavet en del på bygningen som så forfærdelig ud.
Lejernes LO kontaktet kommunen om det der var lavet efterfølgende var godkendt idet kommunen havde skrevet til udlejeren om en plan for istandsættelse som skulle godkendes af dem.
Der var gået ca. et halv år og som sagt var lejligheden genudlejet og den nye lejeren var ikke klar over at der havde været skimmelsvamp i det pågældende lejemål.
Alt i alt var det ikke godkendt og trods det blev det lejede ud uden at være godkendt til beboelse.
Vi har efterfølgende fuldt op på det og tilskrevet her i 2014 til kommunen – efter at udlejeren har været fremme i pressen – og her har vi udbedt os aktindsigt med henvisning til loven om offentlighed i forvaltningen. Der skete intet i første omgang og så efterfølgende tilskrev vi Borgmester Peter Sørensen får at få kendskab til hvad der var sket i denne sag. Helt mærkelig for os at man ville skjule noget i denne så vigtig en sag.
Nu fik vi så i første omgang en bekræftelse at Borgmesteren havde modtaget skrivelsen og at man ville vende tilbage med et svar. Herefter gik der så en rum tid for et svar. Man havde glemt at følge op på sagen fra kommunens side.

Som noget ekstra for den nye lejer, som skulle betale en ny husleje for det pågældende lejemål, så var huslejen sat op i forhold til den tidligere leje.
Der blev rejst en sag i Huslejenævnet og her fik lejeren gennem os medhold og lejen blev nedsat. 
Der blev ved samme lejlighed fra lejeren på første sal rejst en sag om for meget betalt husleje.
Og som om det ikke var nok så har den samme lejere ikke modtaget noget varmeregnskab gennem den periode denne har beboet lejemålet.  Det var nok ikke tilfældigt at denne ikke skulle have et regnskab, men går den så går den, men ikke i dette tilfælde.
En udlejer som man skal være opmærksom på?
Ikke lige den eneste men til skræk og advarsel for de kære lejere som ikke ved noget.
Denne information er hermed givet videre hvem bliver den næste?