Sådan er det man behandler lejerne i Vejle kommune 2013

 

Når lejerne har opdaget fugt / skimmelsvamp i deres lejemål, hvad sker der så?

Lejernes LO Horsens oplever til stadighed store problemer som vi her vil bidrage med. Oplevelser som fortæller sit eget sprog, og om hvor hurtigt kommunen behandler sådanne sager.

Lad os begynde med at sige følgende. Når man oplever fugt som trænger ind i lejemålet i form af tegn på skimmelsvamp, hvad gør man så som lejere? Man forsøger at vaske det ned, men forgæves. Ja så er det efter at have påtalt det over for udlejer, og som intet gør ved det. Lejerne får blot at vide, at man skal lufte ud og skrue op for varmen.

 

Her skal vi beskrive en sag:

I den centrale bydel i Vejle, nærmere Aagade, her har et ungt par lejet sig ind hos en meget bekendt udlejer ved navn Teddy Thomasen ApS.
Da de flyttede ind kom der allerede få måneder efter problemer og så begyndte cirkusset med fugt og mug i lejemålet.
Vi fik henvendelsen og begyndte så sagen overfor kommunen. Det er nemlig dem som skal tage sig af den slags sager.
Lejerne og vi begynder så en sag overfor kommunen. I første omgang så skete kontakten fra lejerne, men vi fulgte op på sagen.
Alt sammen skete enten pr. telefon eller e-mail.

Her er et lille uddrag fra det skriveri:
”Tak for din mail. Interessant læsning... men også en noget skræmmende afgørelse. Men på trods af resultaterne, så er vi glade for, at der nu foreligger svar omkring skimmelvæksten i lejligheden.
Dog opstår der lige nogle spørgsmål i forbindelse med din mail:

Du skriver, at du kan hjælpe med indskud - er det udlæg, lån eller betaling af indskud?

Hvordan tænker du, at du kan hjælpe mht. flytning - Flyttefolk/firma?

Jeg går ud fra, at det er udlejer, som bliver pålagt udgiften til de ting, som Goritas i rapporten lægger op til skal gøres i lejemålet / og må i denne ombæring ligeledes formode, at lejerne af lejemålet kan fraflytte lejemålet uden udgifter til istandsættelse - er det korrekt opfattet? Her tænker jeg på fjernelsen af tapet, afrensning af skimmelvæksten (anbefales udført af specialfirma og i henhold til gældende anvisninger), sikring mod sporespredning til øvrig del af lejligheden, behandling af væggene med forebyggende middel mod skimmel. Og så lige den sidste del: inventar og løsøre støvsuges (med Hepa-filter) og vandrette flader afvaskes. Det er jo alle deres ting, som jo så nærmest skal have en tur - hvem, hvad, hvordan og hvornår?

Og når så udlejer står for disse udgifter, så må vi jo forvente, at lejerne modtager deres indskud retur efter fraflytning - kan du bekræfte dette?

Derudover tænker jeg jo, at lejligheden jo ikke kan istandsættes, hvis deres ting stadig er i lejligheden....hvor skal det så stå henne, indtil en evt. ny lejlighed er fundet....svampesporerne i deres ting, vil jo så "flytte" med videre til nye omgivelser? Og der står jo netop sidst i rapporten, at al inventar og løsøre skal støvsuges (med Hepa-filter) og at vandrette flader skal afvaskes....det skal jo gøres, inden tingene forlader lejemålet?

Hvad mht. deres seng og sofa, som har stået op af disse 2 skimmel angrebene vægge... de er jo total ødelagte. Ligesom deres sengetøj, sengelinned, lagner og puder må være angrebet. Kan der kræves erstatning for nye ting? Og hvem står for det?

Som vi læser ud fra denne rapport, og også din mail, så anbefales det, at de unge mennesker fraflytter lejligheden hurtigst muligt - er det korrekt opfattet? - hvis de fraflytter inden udgangen af en måned, hvor de har indbetalt husleje for - får de så refunderet for den periode, hvor de ikke bor i lejligheden? ”.Svar fra kommunen:
”Her er rapporten fra Goritas.
Jeg vil ud fra rapporten bede jer om at finde en anden lejlighed af samme størrelse(jeg tænker her på husleje og indskud).
Jeg kan hjælpe med indskud og evt. flytning.
Jeg vil så tage kampen med udlejeren og evt. forbyde at den bliver udlejet indtil at den er renoveret.
Jeg vil gerne lige høre hvilken lejlighed i evt. finder inden i siger ja til den, da jeg gerne lige vil ind og se om der er / har været sager på denne tidligere.
Jeg vil bede udlejer om at fritstille jer mht. opsigelsen, men det er ikke sikkert at han vil det, men det må vi jo lige se.”.


Efterfølgende deltog vi et syn af lejemålet og kan beskrive det som noget af en oplevelse:
Meget kort beskrevet. Da vi kom, var lejerne mødt op og en repræsentant fra udlejeren var sendt – fik oplyst at denne var en maler som varetog alle opgaver, når der skulle males i forbindelse med en fraflytning.
Denne oplyste samtidig at have set lejeligheden tidligere og der var ikke noget fugt eller skimmelsvamp i lejligheden.
Lejemålet blev gennemgået og maleren oplyste efter hans vurdering var at alle vægge skulle males.

Da denne så hvordan forholdene var både med fugt og skimmelsvamp sagde maleren, at lejerne ikke ville hæfte for alt maling. Maleren var ikke bekendt med det badeværelse, der var i lejligheden – lå i forbindelse med køkkenet – et tidligere spisekammer – og var meget lille med en håndvask og toilet og fra håndvasken var der en bruser koblet på.

Når man brugte badeværelset løb vandet ud i køkkenet da gulvet var skævt og at afløbet ikke fungerede efter hensigten. Om det var godkendt af kommunen kan vi stille et stort spørgsmålstegn ved.
Alt i alt noget af en oplevelse at være vidne til, og vi kunne godt forstå, at udlejeren havde sendt en håndværker, så denne ikke skulle tage ansvar for det vi så..  
Selve sagen ente med at lejeren ikke kom til at hæfte for en istandsættelse, det var trods alt positivt, men kunne være gået galt, det kan vi godt sige, idet ganske unge mennesker kan komme i klemme i sådanne sager.


Da vi var i lejemålet gennemgik vi denne og tog foto ikke kun indvendig men også udvendig, og vi kunne kun se, at ejendommen var i en så dårlig stand på blandt andet manglende vedligeholdelse.
Om lejligheden er blevet godkendt af Vejle kommune til at blive genudlejet, ved vi ikke, idet en kommune skal følge op på den slags sager. Det er ikke den eneste sag vi har stødt på, den slags ses desværre alt for ofte. Vi håber at de nye lejere ikke oplever det samme, som vores medlemmer kom ud for. Derfor vil vi advare lejerne som vil leje en lejlighed hos Teddy Thomasen ApS. Det vi oplever er at denne er så flink indtil lejerne opdager, hvordan fugt og skimmelsvamp fremkommer.