Det kan betale sig for lejer at få hjælp af os det oplevede en lejer i Vejle.
I et lejemål som er beliggende på adressen Grejdalsvej 410 F og som bestod af en lejlighed på 70 2m og en månedlig leje på 4.313 kr. eller årligt 51.744 kr.
Efter at vi har foretaget en besigtigelse af lejemålet i forbindelse med skimmelsvamp / fugt i lejemålet, så kunne vi se at lejemålets værdi ikke svarede til det, som udlejer Teddy H. Thomsen Holding A/S tog i husleje.

Ups
Lad os så lige oplyse med hensyn til skimmelsvamp, så har vi gang på gang rettet henvendelse til Vejle kommune, som ikke ville gøre noget i den forbindelse. Det pudsige i sagen var at kommunen ikke gav et svar til os eller lejer og dernæst i næste omgang ville gøre noget – kommunen havde således uden oplysninger til Lejernes LO besøgt vort medlem og set på om der var skimmelsvamp? Denne udtalte at der intet var, trods det var tydelig og denne foretog ikke noget - blot kiggede og sagde her var intet. Vi forsøgte så igen med at få et skriftligt svar, men fik intet. Trods det at vi bad om en undersøgelse med hensyn til skimmelsvamp. Derefter skete efterfølgende at ved en henvendelse til en kontakt person i kommunen, som lejeren havde, så fik vi at vide at der var foretaget et besøg, det havde vi fået bekræftet på en e-mail og det trods at kommunen i en anden e-mail til os, havde skrevet at det ikke var sket. Altså her har Vejle kommune blot drevet både os og lejeren rundt med usande oplysninger. Situationen blev ikke bedre, og så må vort medlem så leve med skimmelsvamp, da kommunen ikke vil gøre noget.
Vores opfattelse i en lang række sager i Vejle kommune, er håbløs for lejerne, det tager år og dag for at der sker noget, og imedens så må lejerne leve med sygdom og deraf til følger med gener. Mon ikke kommunen lever op til det de skulle eller nærmere varetager udlejers interesse, det virker sådan.
Men en gevinst fik lejeren trods alt.

Ups
Og til den om lejeren betaler for meget. Ja det oplevede vi, så da sagen blev indbragt for Huslejenævnet, som træf en afgørelse at den rigtige leje for lejligheden var pr. måned 3.096 kr. eller årlig 37.160 kr. Som der stod i afgørelse kunne udlejer ikke dokumentere, hvad der var lavet af forbedringer af køkken mv. så nævnet tog et skøn af det.
Alt i alt skal lejeren have tilbagebetalt 14.584 kr. og endelig træf nævnet i sin afgørelse at der skal tilbagebetales fra lejemålets begyndelse, da sagen er indbragt for huslejenævnet inden 3 år fra indflytning. Det vil sige fra indflytning den 1.12.2013.
Men hvad hjælper kroner i en sådan sag – her var der tale om sygdom m.v. men det kunne vort medlem ikke få af Vejle kommune.

Ups

Vi kan tilføje at den bygning, som der var lavet lejligheder i, var en gamle bygning som blevet brugt i sin tid som en lade, og var så lavet om til en beboelse?
Ja sådanne sager kommer vi ud for, alt i alt betaler lejerne alt for meget og tilmed har skimmelsvamp som kommunen intet vil gøre, ja håbløs som sagt men sådan oplever vi lejernes situation i dagens Danmark.