Hvad stiller lejerne op når de bor med skimmelsvamp og vil fraflytte lejemålet?


Det oplevet en polsk familie, som henvendte sig til os da de ”ikke” kendte reglerne (loven). Vi gik ind i sagen. Læserne af denne sag skal lige vide, at man fra udlejers side først havde forsøgt at få lejerne smit ud, men det lykkes ikke ved udlejeres advokat. Med vores hjælp i retten i Kolding fik vi medhold således at de kunne blive boende.
Ejendommen er beliggende Jellingvej 10 A, Vejle
Nå tilbage til sagen omkring skimmelsvamp. Da den kære udlejer ville have et syn, blev der sat en dato og Lejernes LO mødte op. Hvem kom ikke, det var udlejer og vi fik således syn for sagen med skimmelsvamp rundt omkring i lejemålet.
Lejeren havde selv i bo perioden, taget foto som tydeligt siger, hvad det hele drejer sig om.

Ups Ups

Vi havde sagen i Huslejenævnet, som gav det resultat, at lejerne fik medhold og udlejer ankede den så til boligretten. Alt sammen for at trække sagen ud, ganske simpelthen for at undgå at betale det krav lejerne havde at få sit depositum udbetalt.
Det hele ente med at retten gav vores medlemmer medhold, og udlejeren skulle tilbagebetale depositum.
For god ordens skyld kan vi oplyse at udlejer var Vestjydsk Ejendomme ApS, hvis andre skulle komme i samme situation.
Vi er efterfølgende blevet bekendt med at ejendommen er blevet sat til salg.