Holmen 13, Vejle
I denne ejendom, hvor vi har medlemmer, som nu gennem flere år har så meget skimmelsvamp – med henvisning til at Vejle kommune har været i ejendommen for snart 2 år siden. Kommunen har ikke fuldt op på det, på trods af at vi har skrevet til kommunen, er der intet sket. Her er et helt klart eksempel på at når man henvender sig til kommunen, bliver der ikke fuldt op på en sådan sag.

Lejernes LO har valgt at skrive til Vejles borgmester om sagen, men her har vi intet hørt, man har valgt at undlade at svare os, og det er så også et tænkt valg – hvis man kan tie det ihjel – nu forsætter vi så en kamp med kommunen og imedens må lejerne så leve med de forhold.