Hvad kom der ud af en fraflytning i Vejle?
Når man som lejere skal fraflytte sit lejemål, og som i denne sag var tale om fugt / skimmelsvamp, ja så forlangte udlejer Vestjydsk Ejendomme ApS i forbindelse med fraflytningen, at lejeren skulle betale for istandsættelse udgifter, husleje og a conto vand og varme.
Istandsættelse udgift beløb sig til 23.875,16 kr.


Sagen drejer som om Jellingvej 10 A Vejle. Efter at sagen har været behandlet i retten, så fik lejeren medhold, alt i alt skulle de have 18.000 kr. tilbagebetalt samt at udlejer fik pålagt betaling af sagsomkostninger på 7.487,45 kr. eller alt i alt 25.487,45 kr.
Lejernes LO var i forbindelse med dels skimmelsvamp og fraflytningen involveret bl.a. med, at der blev udarbejdet en rapport over, hvordan lejemålet var angrebet af fugt / skimmelsvamp.


Vi tog foto af ejendommen samt de forhold, der var i lejemålet som tydelig ses at være angrebet.
Alt i alt en sag som tydelig har bevist, at lejeren fik medhold, og udlejer Vestjydsk Ejendomme ApS her ikke fik ret i, at lejeren skulle betale for den skade, som var opstået, og det var ikke lejeren, som skulle betale hertil.
Ejendommen har vi efterfølgende set, er blevet sat til salg, hvad der herefter vil ske ved vi ikke, men vil blot beskrive at lejerne ikke skal finde sig i hvad som helst.