Hvad siger du til at bo med sådanne forhold?
Lejernes LO fik en sag overbragt omkring boligforhold i et lejemål på adresse Herslebsgade 1 A i Vejle og som ligger midt i centrum.
Vi skal her prøve at beskrive de forhold, som vort medlem måtte finde sig i, men denne har valgt at flytte, efter at det hele er færdig lavet.
Sådan var det:
Først plages lejeren af fluer et helt års tid. Det viser sig at faldstammen inde i væggen på badeværelset er knækket.
Skidt og lort fra lejligheden oven over er løbet ud i hulrummet og isoleringen. Og det hele begyndte før jul 2012.
Udlejer fik besked omkring forholdene, og imedens kan badet ikke benyttes.


Toilettet virker, men man sidder ret udstillet og andre i ejendommen kan se hinanden.
Gulvet i entre blev fjernet. Der blev blot lagt nogen plader på, og er ikke tætte, så al lugt trænger op i vort medlems lejlighed. Det halve af væggen mellem entre og badeværelse er væk.
Affugter kører døgnet rundt på lejerens el måler.
Bedøm selv om du kunne tænke dig at bo med sådanne forholde?


Foto som siger lidt af hvert, så man med egne øjne kan danne sig et indtryk.
Lejernes LO indbragte sagen for Huslejenævnet den 8. februar 2013 og opfordrede til at gå hurtigt ind i sagen og vedlagde diverse foto i kopier, således at nævnet selv kunne se de forhold, der var tale om i lejemålet.
Først den 10.juni 2013 efter at nævnet havde aflagt et besøg i lejemålet den 15.maj 2013 kom, der en afgørelse som bl.a. sagde:
”Lejernes Landsorganisation har på vegne af lejer klaget over mangler vedrørende lejemålets badeværelse samt spørgsmålet om størrelsen af kompensation for gener i denne forbindelse.
Ulejer har oplyst at skaden blev konstateret den 12.12.2012. Afhjælpningen har trukket i langdrag, hvorfor udlejer har kompenseret lejer svarende til ½ husleje i 4 måneder eller 4 gange 3.394 kr.


Leje oplyste, at manglerne er afhjulpet, hvilken huslejenævnet kunne konstatere.
Lejer tilkendegav på huslejenævnets forespørgsel, at hun finder stedfundne kompensation for lille, og at hun derfor kræver en yderligere kompensation svarende til det allereder kompenserede beløb nemlig 4 gange 3.394 kr.
Sagen blev på sit møde 29.maj 2013 og hvor der var enighed om følgende afgørelse:
”Da manglerne er blevet afhjulpet, og da huslejenævnet ikke har saglig kompetence til at tage stilling til det af lejer rejste krav, må huslejenævnet afvise at behandle sagen jf. boligreguleringslovens § 40 stk.1.”.
Her var lejeren selvfølgelig ikke tilfreds – Lejernes LO er meget forundret over, at et Huslejenævn har brugt så lang tid med at komme ud og foretage en besigtigelse – der gik xxx måneder og alt imedens må lejeren bo med sådanne forhold og ja betale fuld husleje. Vi skal nævne at vort medlem har i perioden ikke kunnet opholde sig i det pågældende lejemål.
Nu har lejeren det valg, at anke sagen til Boligretten, og dermed mulighed for, at skulle betale sagsomkostninger eller sagt med andre ord ”for at få ret og erstatning” for en udlejer, som blot har tilsidesat al respekt for lejeren med sådanne forhold.
Vi skal nævne for god ordens skyld at udlejer er: SSPS APS, Odense hvis andre lejere skulle støde på det navn så er man advaret?
Som lejere kan man komme ud for lidt af hvert, men dette her burde simpelthen ikke finde sted i dagens Danmark? Hvad mener du?
Lejernes LO har blot som afslutning denne bemærkning til sagen: Har Huslejenævnet behandlet denne sag korrekt? Det lugter fælt at her har man valgt at lukke øjnene og ladet tiden gå, idet man jo har haft foto som tydelig beviser, hvordan forholdene er, så hvorfor vente så mange måneder med at tage denne sag?

Nu har lejeren så valgt at flytte og ikke har kræfter til at køre en sag gennem retssystemet. Lejeren har fundet det helt forkert at skulle vente så mange måneder, før der sker noget, og det er vi helt enige i. I Vejle har vi helt tydelig gennem flere år fundet det mærkeligt med de afgørelser, der bliver afsagt og det går ud over lejerne, som er de svage i samfundet.